За нас

Заводът за горещо поцинковане на “БАЛКАНЦИНК” АД е пуснат в експлоатация през месец декември 2013 год. Разположен е на територията на новия индустриален парк в гр. Русе и е в непосредствена близост до важни вътрешни и международни транспортни коридори.

Комплексът разполага с производствена сграда, открити и закрити складови площи, административна сграда и др. спомагателни постройки. Технологичното оборудване в завода е доставено и монтирано от международни и български компании, лидери в проектирането и изработката на  инсталации и професионални машини в областта на горещото поцинковане и обработката на металите, което е предпоставка за производство с висок стандарт на качество. Предлаганата от нас производствена услуга - горещо поцинковане е в съответствие с приетия европейски стандарт EN ISO 1461 “Покрития чрез горещо поцинковане на готови продукти от чугун и стомана”. Ваната за горещо поцинковане е със следните вътрешни размери:

• дължина   -  7,00 метра

• широчина -  1,50 метра

• височина  -   2,50 метра

Освен извършването на горещо поцинковане на изделия от метал, дружеството допълнително може да изпълнява и поръчки за изработване на метални детайли и конструкции по спецификации на клиента, при които има изискване от нанасяне на антикорозионно цинково покритие. За повече информация, може да се обърнете на посочените в сайта контакти.

БАЛКАНЦИНК” АД е частна българска компания със силно изразено чуждестранно участие, регистрирано съгласно българското законодателство. Мажоритарният пакет от акции на компанията е собственост на фирмената група „SICOM” srl, учредена в резултат на бизнес коопериране на италиански индустриалци с дългогодишен опит и доказана репутация на европейско ниво в сферата на производството и дистрибуцията на метални изделия и конструкции с широко приложение в индустриалното, жилищното и инфраструктурното строителство. Разширяването на утвърдените пазари и развиването на създадените нови пазарни ниши в отрасли като автомобилостроенето, нефтодобивната и газодобивната промишленост са основните причини за вземане на решение за инвестиране в изграждане на нова производствена мощност. След извършено проучване, мениджмънта на италианското бизнес обединение избира гр.Русе, като място за реализиране на намеренията, поради изразения социално - икономически потенциал на региона и стратегическото местоположение на града. С учредяването на акционерното дружество „БАЛКАНЦИНК” в България се поставя начало на реализирането на приетия инвестиционен план, предвиждащ растеж на продажбите и увеличаване на пазарния дял, чрез изграждане на нов завод за горещо поцинковане. 

Контакти