Контакти

БАЛКАНЦИНК АД

Адрес:
Производствена база:
България
7000 Русе, Индустриален парк - Слатина
ул. “Св. Спиридон” №3

Търговски представител за гр. София:
тел.: +359 885 945 781
e-mail: marketing@balkanzinc.com
Контакти